درباره ما

درباره ما

 بنام خدا

    توجه ویژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند و برنامه ریزی شده در جهت ایجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم همکاران و مشترکان صنعت آب و برق اقدام کند، بسیار حائز اهمیت است. مبانی علمی و بسترهای قانونی در ارتباط با وظایف و فعالیت های روابط عمومی خودگویای ساختار و جایگاه مورد نیاز فعالیت موثر روابط عمومی ها است.

  رسانه ها، انتشارات، تبلیغات وترویج، آموزش و پژوهش و افکار سنجی باید در ساختار سازمانی روابط عمومی طراحی شده باشد. روابط عمومی یک واحد ارتباطی است و به عنوان یک «فن» و «هنر» تنظیم کننده مدیریت ارتباط بین سازمان و کاربران است و به نوعی وظیفه خطیر اطلاع رسانی و سخنگویی و اعلام مواضع آن سازمان را در سطح جامعه و افکار عمومی برعهده دارد و باید باتمام بخش های سازمان ارتباط برقرارکند.

همچنین به لحاظ سازمانی و جایگاه روابط عمومی و وظايف و اختيارات آن، این واحد در صورتی می تواند عملکرد مناسب و قابل قبولی داشته باشد که زیرنظر مستقیم بالاترین مقام سازمان فعالیت کند.

اهم وظايف روابط عمومي  :

   گرچه مجموعه وظايف يك روابط عمومي ، به روش هاي كليشه اي دنياي ارتباطات وتبليغات ختم نمي شود ، و هرگز نمي توان آن ها را محدود ومحصور در يك سري رفتار وبرنامه ها كرد ، اما روابط عمومي براي وصول به موفقيت سارماني ، نبايد بدون برنامه حركت كند ، بلکه بايد خيلي هدفمند ، منظم وقاعده مند  باشد تا بتواند در راستاي انجام وظايف، موفقيت حاصل نمايد .دراينجا به بعضي از وظايف يك روابط عمومي با رويكرد نوين متمايل به «قرن ۲۱ »به صورت مختصر پرداخته مي شود :

 

الف- وظایف حاکمیتی :

·         تدوین خط خط مشی و راهبردهای دفتر روابط عمومی

·         تعیین و تدوین فرآیندهای اصلی ، مدیریتی و پشتیبانی

·         مستند سازی روشهای اجرائی و دستورالعمل های کاری

·         ارائه مشاوره های مؤثر به مدیران ارشد سازمان

·         حفاظت از حریم سازمان در مقابل جوسازی ها، خلاف گویی ها، دروغ پردازی ها، تهدیدها و ... این در حالی محقق می شود که مدیر روابط عمومی خود مبرا از این مسائل باشد.

·         همکاری فعال و مستمر با مطبوعات و رسانه ها. -

·         توجه به اطلاع رساني آنلاين وداشتن حداقل يك سايت ويا وبلاگ تخصصي براي  سازمان واداره

·         ایجاد حسن رابطه بین کارکنان، مشاوران و مدیران سازمان

·         اجرای سیستم مکانیزه خبر رسانی ( روابط عمومی الکترونیک )

·         پاسخگو كردن دستگاه اداري وخصوصي دربرابر مخاطبان وقائل شدن احترام براي ارباب رجوع و  افكارعمومي

 

ب - وظایف تصدی گری :

·         تهیه گزارش های تحلیلی از انتقادات رسانه ای .

·         ارتباط تنگاتنگ با اینترنت ،خبرگزاری ها ،وب سايت ها و وبلاگ ها

·         انعکاس انتقادات و اخبار به صورت شفاف و عدم ممیزی نمودن آن به مسئولان و دریافت بازخورد آن جهت ارائه به کارکنان.

·         چاپ بروشور پیام های آموزشی، پژوهشی و دیگر فرآورده های سازمانی.

·         دعوت از خبرنگاران  برای شرکت در مراسم و مناسبت های مختلف

·         مدیریت نمایشگرها  وبه روز کردن مطالب آن

·         برقراری تعامل مطلوب وسازنده بين اداره یاسازمان مربوطه با سازمان ها ،ادارات،نهادها واشخاص  حقيقي وحقوقي

·         تهيه گزارش فعاليت  واحدها وجمع بندي آن به صورت گزارش ماهانه ،فصلي وسالانه

 

مهمترین‌ وظیفه‌ روابط عمومی‌، شناخت‌افکار عمومی‌ و نفوذ در آن‌ برای‌ جلب‌ رضایت‌ افکارعمومی‌ نسبت‌ به‌  وزارت نیرو است‌که‌ هم‌ در درون‌ سازمان‌ و هم‌ در بیرون‌ از سازمان‌ دنبال‌ می‌شود

بی‌تردید،این‌ وظیفه‌ در قالب‌ مجموعه‌ای‌ از فعالیتهای‌ ارتباطی‌ صورت‌ می‌گیرد که‌می‌توان‌ آنها را تحت‌ عناوین‌ ارتباطات‌، امور فرهنگی‌ و نمایشگاهها، انتشارات‌،سنجش‌ افکار و پژوهش‌ و برنامه‌ریزی ‌دسته‌بندی‌ کرد.

شرح وظايف

شرح وظایف واحدهای روابط عمومی

1-         وظایف گروه مطالعات و برنامه ریزی روابط عمومی :

           توزیع و نظارت بر اجرای  برون سازمانی از جمله تصویب نامه ها ، آئین نامه ها و بخشنامه های مرتبط با روابط عمومی

           تدوین یا  بروز نمائی مستندات ( نظام نامه ها ، آئین نامه ها ، روش های اجرائی ، شیوه نامه ها و دستورالعمل های ) روابط عمومی 

           نظارت بر حسن اجرای مستندات روابط عمومی

           نیازسنجی و هماهنگی برگزاری آموزش های لازم  برای  مدیران  و کارکنان دفاتر روابط عمومی

           نظارت و هماهنگی انجام تحقیقات امور مرتبط با فعالیت های روابط عمومی در دفاتر ذیربط

           رصد و بررسی  فعالیت های روابط عمومی در سایر حوزه ها ، اعم از درون و برون کشور و استفاده از تجارب آنها

           جمع آوری و مستند سازی اطلاعات به منظور ایجاد بانک های اطلاعاتی از فعالیت بخش های مختلف روابط عمومی

           تحلیل کمی و کیفی گزارش های مختلف انتقادی  رسانه ای

2-         وظایف گروه ارتباط با رسانه ها :

            پایش و تحلیل برنامه ها و اخبار ، گزارش ها و ... انعکاس یافته در رسانه ها ( از جمله رسانه های دیداری ،  شنیداری  ، مطبوعات ، خبرگزاری ها و سایت های خبری  و ...)

            تهیه و تولید اخبار و گزارش فعالیت های وزارت نیرو برای انعکاس در رسانه ها

            تهیه ، تولید و نظارت بر محصولات فرهنگی مرتبط با فعالیت های صنعت آب و برق

            برگزاری جشنواره ها و برنامه هائی برای ارتقاء آگاهی و ایجاد انگیزه در اصحاب رسانه برای پردازش بهینه موضوعات آب و برق

·         تهیه و تولید خبر در پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)

·         تهیه محتوای نشریه اختصاصی وزارت نیرو (ناون)

·         حمایت ، پشتیبانی و نظارت بر پایگاه های اطلاع رسانی تخصصی صنعت آب و برق

·         مدیریت پایگاه اطلاع رسانی حوزه ستادی (پاون)

·         هماهنگی و پوشش خبری برنامه های وزرات نیرو

·         هماهنگی انجام نشست های خبری مقامات ارشد وزارت نیرو  و تمهیدات دعوت از خبرنگاران

·         رصد اخبار روزانه و انعکاس اخبار مهم به حوزه های  ذیربط و ارائه راهبردهای رسانه ای

·         پیگیری و بررسی روزانه اخبار مربوط به وزارت نیرو در سایت ها و خبرگزاری ها و نظارت بر فرآیند تهیه بریده جراید (پایش اخبار)

·         سرکشی های نوبه ای استانی برای رسید مشکلات رسانه ای آنان

·         نظارت برفرآیند تهیه مناسب و با سرعت پاسخ و جوابیه به رسانه ها

·         نظارت بر آگهی های منتشر شده توسط شرکت ها در جراید و تهیه گزارش های نوبه ای

·         نظارت بر آگهی های پخش شده توسط شرکت ها در صدا و سیما و تهیه گزارش های نوبه ای

 

3-         وظایف گروه توسعه ارتباطات  (جشنواره ها ، همایش ها و نمایشگاه ها) یا تبلیغات و نمایشگاه ها:

·         نظارت بر برگزاری نمایشگاه ها و همایش های صنعت آب و برق

·         هماهنگی حضور در فن بازارها ، همایش های علمی ، نمایشگاه های ملی و بین المللی

·         تصویر برداری از مراسم ، مناسبت ها ، نمایشگاه ها ، همایش ها و ... و آرشیو مناسب آنها

·         مدیریت نمایشگرهای موجود در حوزه ستادی و نظارت بر نمایشگرهای شرکت های  زیرمجموعه

·         بارگذاری فیلم ها  و عکس ها در سایت خبری و نمایشگرها

·         نظارت بر نشریات صنعت آب و برق

·         مدیریت و نظارت بر انجام امور تبلیغاتی در صنعت آب و برق

·         تهیه طرح فرهنگ سازی (موضوع خشکسالی) و نظارت بر عملکرد  شرکت های مادر تخصصی و استانی در حوزه خشکسالی

·         مدیریت انتشار کتاب در وزارت نیرو

·         تدوین شیوه نامه ، ابلاغ راهبرد و نظارت بر فعالیت های مربوط به مناسبت های سالانه خصوصاً مناسبت های اختصاصی صنعت آب و برقبسمه تعالی
راهبردهای دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو
1397
 • تدوین سیاست ها و برنامه راهبردی جامع برای روابط عمومی وزارت نیرو
 • ارتقا و ایجاد امکان زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت های روابط عمومی متناسب با سیاست های نوین ونیازهای جامعه
 • یکپارچه سازی سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های  روابط عمومی های صنعت آب و برق
 • ایجاد بستر مناسب برای گفتمان مستمر و منظم بین وزارتخانه و سایر دستگاههای اجرایی در حوزه های مرتبط و عموم مردم
 • تثبیت، تقویت وکمک به زمینه سازی تحقق سیاست های اجرایی وزارتخانه
 • ایجاد سامانه منسجم تولید، جمع آوری و پردازش اطلاعات
 • ایجاد شفافیت و پاسخگویی لازم درجهت افزایش اعتبار و شهرت و مسئولیت اجتماعی سازمانی
 • مشارکت جدی در اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
 • توسعه ارتباط موثر با رسانه ها و بهره مندی از فناوری های نوین ارتباطی برای تعامل گسترده با مردم به منظور نهادینه کردن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی - فرهنگی متناسب با شرایط خاص آب و انرژی کشور،    
 • ایجاد سازوکارهای ارتباطات اجتماعی لازم درجهت مقبولیت و توسعه مدیریت توامان عرضه و تقاضا
 • تکوین ساز و کارهای مناسب در جهت اعتماد سازی و گسترش مشارکت مردمی درجهت تحقق اهداف وزارت نیرو
 • ایجاد وحدت رویه در برنامه های اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی در روابط عمومی های صنعت آب و برق
 • ارتقای سواد رسانه ای مخاطبین در حوزه اخبار و اطلاعات  آب و انرژی
 • ‍ پایش و مشارکت در اجرای پیوست فرهنگی طرح های فنی درخصوص بهینه سازی
 • ایجاد بانك اطلاعاتي جامع در زمینه عرضه و تقاضای آب و برق در کلیه بخش ها و ارتباط با سایر بانک های اطلاعاتي مرتبط با موضوع
 • توسعه همکاری با مراکز فرهنگی - آموزشی جهت گنجاندن آموزه های حفاظت از محیط زیست و منابع آب و انرژی در مواد درسی و بسته های آموزشی و ترویجی
 • جلب مشارکت مراکز آموزشی و فرهنگی و مذهبی در ترويج مصرف صحيح آب و برق و حفظ و صيانت از منابع طبيعي
 • ساماندهی تعاملات بین سازمانی و اجماع سازی در سطوح سیاسی: جلب مشاركت وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط درتحقق رویکرد نوین مدیریت منابع آب و انرژی و تدوين و اجرای راهكارهاى اصلاح الگوى مصرف
 • اطلاع رسانی دقیق مستمر در خصوص مسايل و بحران های آب و انرژی  براي قوای سه گانه/ نهادهای نظامی،  انتظامی،  بسیج و سپاه
 • جذب نیروهای متخصص و حرفه ای حوزه روابط عمومی، افزایش بهره وری نیروی انسانی  و ارتقای سطح دانش و توان افزایی همکاران
 • توسعه مدیریت دانش، پژوهش های کاربردی و افکارسنجی و شیوه های نوین تبلیغات در حوزه روابط عمومی های صنعت آب و انرژی
 • تامین منابع مالی و بودجه فعالیت های روابط عمومی (جذب اسپانسر در بخشهای خصوصی و دولتی)
 • جلب مشارکت بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی در برخی پروژه های روابط عمومی/ ایجاد شرایط برابر واگذاری کار و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار
 • توسعه ارتباطات موثر بین المللی: بکارگیری دیپلماسی رسانه ای در ج