گزارش دهه فجر

 دبیران محترم انسجام بخشی روابط عمومی های صنعت آب و برق                                                                                                                       
    سلام
با توجه به گزارش بنرهای دهه فجر به اطلاع می رساند، امکان گزارش دهی بر روی سایت pr.moe.gov.ir فعال می باشد. گزارش دهی باید در قالب word  بوده و عکس های تهیه شده از بنرها به همراه توضیحات تکمیلی شامل: محل نصب بنر، سایت ها و کانال های اطلاع رسانی شده و ... در صفحه word قرار گرفته و به آدرس سایت فوق ارسال فرمایید.