سایت های حوزه ستادي

پایگاه های صنعت آب و برق

شماره عنوان سایت آدرس سایت برتر
1 پرتال http://www.moe.gov.ir  
2 سايت خبري http://news.moe.gov.ir  
3 هيات مركزي گزينش http://gozinesh.moe.gov.ir  
4 مركز روابط عمومي و اطلاع رساني http://pr.moe.gov.ir  
5 دفتر بازرسي و مديريت عملكرد http://bazrasi-arzyabi.moe.gov.ir  
5-1 سامانه ارزيابي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي عملكرد http://amalkard.moe.gov.ir  
5-2 سامانه ثبت و پیگیری شکایات http://bazres.moe.gov.ir  
6 دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري http://takhalofat.moe.gov.ir  
7 مركز توسعه صادرات و پشتيباني صنايع آب و برق http://bes.moe.gov.ir  
8 دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل http://cmid.moe.gov.ir  
  معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي    
9 دفتر برنامه ريزي راهبردي و تلفيقي http://ipo.moe.gov.ir  
9-1 سامانه ارزیابی توسعه و رصد آمایش http://satra.moe.gov.ir  
10 دفتر سرمايه‌گذاري و تنظيم مقررات بازار آب و برق http://rcewm.moe.gov.ir  
10-1 تعرفه و قوانين و مقررات فروش برق http://tariff.moe.gov.ir  
11 دفتر خصوصي سازي و امور مجامع http://bea.moe.gov.ir  
11-1 اموال و دارايي‌هاي مازاد شركت‌هاي تابعه http://amvalmazad.moe.gov.ir  
12 دفتر فناوري اطلاعات و آمار http://ict.moe.gov.ir  
12-1 شبكه آمار و اطلاعات http://isn.moe.gov.ir  
12-2 سرور جستجوي منابع كتابخانه http://serverlib.moe.gov.ir  
12-3 درگاه اطلاعات مكاني وزارت نيرو http://geoportal.moe.gov.ir  
12-4 فناوري اطلاعات مكاني http://git.moe.gov.ir  
12-5 ايميل سازماني http://webmail.moe.gov.ir  
13 دفتر محيط زيست، ايمني، بهداشت و امور اجتماعي http://ehss.moe.gov.ir  
  معاونت آب و آبفا    
14 کارگروه امور سیل ، مخاطرات دریائی، آب، برق و فاضلاب http://iranfloods.moe.gov.ir  
15 دفتر مديريت مصرف و ارتقاي بهره‌وري آب و آبفا http://wcm.moe.gov.ir  
16 دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا http://waterplan.moe.gov.ir  
17 دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا http://seso.moe.gov.ir  
18 دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا http://opb.moe.gov.ir  
  معاونت امور تحقيقات و منابع انساني    
19 - خانه سرامدان صنعت آب و برق http://saramadan.moe.gov.ir  
20 دفتر توسعه منابع انساني http://hrd.moe.gov.ir  
21 دفتر توسعه مديريت و تحول اداري http://tahavol.moe.gov.ir  
22 دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري http://trt.moe.gov.ir  
22-1 سامانه طرح هاي نوآورانه http://idea.moe.gov.ir  
22-2 دبيرخانه شوراي استاندارد http://standard.moe.gov.ir  
  معاونت برق و انرژي    
23 دفتر راهبري و نظارت امور برق http://psp.moe.gov.ir  
23-1 شوراي پايايي شبكه برق كشور http://iranerc.moe.gov.ir  
23-2 هيات تنظيم بازار برق http://regulatory.moe.gov.ir  
23-3 درگاه خدمات الکترونیک مولدهای مقیاس کوچک http://www.iranchp.ir  
23-4 سامانه جامع مدیریت پروانه های صنعت برق http://www.elicensing.ir  
23-5 سامانه الکترونیکی ارتباط با بازیگران صنعت برق http://www.ierb.ir  
24 دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي http://pep.moe.gov.ir  
24-1 كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران http://www.necom.ir  
25 دفتر توسعه انرژي‌هاي نو، استاندارد و ارتقاي بهره‌وري برق و انرژي http://eeo.moe.gov.ir  
  معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس    
26 دفتر امور مجلس http://majlis.moe.gov.ir  
27 دفتر امور حقوقي http://law.moe.gov.ir  
28 اداره كل امور اداري و پشتيباني http://edari.moe.gov.ir  
28-1 معاملات http://tender.moe.gov.ir  
28-2 دبيرخانه http://dabirkhaneh.moe.gov.ir  
28-3 بانك اطلاعات مديران http://modir.moe.gov.ir  
28-4 دبيرخانه شوراي مركزي ورزش http://sport.moe.gov.ir  
28-5 كانون بازنشستگان وزارت نيرو و صنعت آب و برق http://kb.moe.gov.ir  
  ساير    
29 ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو http://atabat.moe.gov.ir  
30 امور فرهنگي http://sahab.moe.gov.ir  
30-1 باشگاه فرزندان برتر صنعت آب و برق http://bartar.moe.gov.ir  
31 امور ايثارگران http://isargaran.moe.gov.ir  
32 امور زنان و خانواده http://women.moe.gov.ir  
33 حوزه مقاومت بسيج شهيد عباسپور (ستاد وزارت نيرو) http://basijsetad.moe.gov.ir  
34 مركز مقاومت بسيج وزارت نيرو http://basij.moe.gov.ir  
35 ستاد بزرگداشت شهید عباسپور http://shohada.moe.gov.ir