مصرف بهینه آب

راهکار های مصرف بهینه آب

با استفاده از سردوش کاهنده مصرف آب هزینه ی خود را تا سه چهارم کاهش دهیم.

با انتخاب شیرآلات استاندارد تا 80 درصد هزینه های تعمیر را کاهش دهیم

هزینه کردن برای خرید شیرآلات استاندارد در حمام و آشپزخانه باعث می شود در آینده تا 80 درصد کاهش هزینه داشته باشیم .

با استفاده از سردوش کاهنده مصرف تا سه چهارم در مصرف آب صرفه جویی کنیم.

آیا می دانید میزان آب خروجی از سردوشهای معمولی چهار برابر بیشتر ازسردوشهای کاهنده است!

با جلوگیری از چکه کردن شیر آلات منزل روزانه تا200 لیتر از هدر رفتن آب جلوگیری کنیم

آیا می دانید 5 شیر خراب و در حال چکه روزانه برابر با 1000 لیتر آب هدر می دهند.

با نصب شیر آلات استاندارد در واحد های مسکونی تا 80درصد هزینه تعمیرات را کاهش دهیم.

آیا می دانید کاهش دمای آب گرم از 60 به 46 درجه باعث صرفه جویی 6 تا 12 درصدی در مصرف انرژی می شود.

با استفاده از تجهیزات کاهنده در جریان دوشها و شیرها  در مصرف آب صرفه جویی کنیم.    

آیا می دانید جریان آب که برای یخ زدایی استفاده می کنیم باعث افزایش مصرف آب تا 3000 لیتر است.

با نصب ادوات کاهنده در تمامی شیرهای منزل تا یک دوم در مصرف آب صرفه جویی کنیم.

برای به نصف رساندن مصرف آب در تمامی شیرهای منزل ادوات کاهنده نصب کنیم.

آیا می دانید در یخچال فریزرها به ازای افزایش یک رتبه در برچسب انرژی حدود 14 درصد صرفه جویی در مصرف برق صورت    می گیرد
.
دقت کنیم در هنگام شستن دست ها شیر آب را به صورت مداوم باز نگذاریم.

حتما از شیرهای اتوماتیک قطع و وصل جریان آب استفاده کنیم تا در مصرف آب و برق صرفه جویی کرده باشیم  .

عایق‌کاری لوله‌های آب گرم را فراموش نکنیم اینکار باعث کاهش هزینه‌های گرمایشی تا میزان یک سوم خواهد شد.

استفاده از سردوش کاهنده مصرف در حمام اقدامی مهم و موثر در کاهش هزینه‌های انرژی است.

یک پیشنهاد بی‌هزینه برای کاهش مبلغ پرداختی قبوض مختلف و صرفه جویی در ادارات: نیم ساعت بعد از ورود کارکنان و نیم ساعت قبل از خروج آنان سیستم‌های گرمایشی را روشن و خاموش  کنیم.

یک پیشنهاد موثر جهت کاهش هزینه های مصرف انرژی: زمان استفاده به وسایل گرمایشی دقت کنیم پنجره‌ها بسته باشد تا گرما به هدر نرود.

جهت کاهش هزینه های مصرف انرژی ، بهتر است آب خنک مورد نیاز خود را از یخچال میل کنیم و شیر آب را بی مورد باز نگذاریم.