نظرسنجي

* جنسيت:
* مكان مراجعه شما:

اکنون
چگونگي آشنايي با مراحل انجام كار در شركت:
در صورت عدم رضايت علت‌ها را مشخص نماييد:* براي انجام كار خود بيش از تعرفه‌هاي رسمي مبلغي پرداخت كرده‌ايد؟:
* براي انجام كار خود به سفارش و توصيه متوسل شده‌ايد؟:
* برخورد كاركنان با شما چگونه بوده است؟:
کد امنیتی را وارد کنید:
 Security code