فراخوان جشنواره عکس

فراخوان نخستين جشنواره عکس 

دفتر روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت نيرو به منظور مشارکت اجتماعي در امر ترويج فرهنگ مديريت مصرف در آب و برق ، ارتقاء سواد فرهنگي در راستاي حراست از منابع آبي و انرژي کشور به منظور استفاده براي حال و ذخيره آيندگان، اقدام به برگزاري اولين جشنواره عکس نموده است.
بخش هاي جشنواره
بخش اول: ويژه هنرمندان غیرحرفه‌ای
آن دسته از علاقه مندان که با ذوق شخصي و يا انگیزه سرگرمي فرهنگي – هنري به هنرهاي بصري مي‌پردازند.
بخش دوم: هنرمندان حرفه ای 
آن دسته از علاقمندان که به صورت رسمی و حرفه‌ای به عکاسی در رسانه‌های کشور مشغول فعالیت هستند . 
موضوعات جشنواره:
1- مديريت مصرف در صنعت آب و برق
2- تغییر اقلیم 
3- سازگاری با کم  آبی 
4- آب و محيط زيست
5- آب و کشاورزي
6- آب و برق و امنيت اجتماعي
7- آب و برق و توسعه پایدار 
8- انرژیهای نو 
9- ايمني در صنعت آب و برق 
شايسته ذکر آنکه پس از انتخاب داوران از نفرات منتخب هر بخش، در جشنواره نيرو رسانه تقدير بعمل مي آيد و همچنين نمايشگاه آثار برگزيده با حضور مقامات ارشد صنعت آب و برق برگزار خواهد شد. 
مهلت ارائه آثار:      پايان شهريورماه 98
زمان اعلام نتايج:      بهمن ماه 98
آدرس:  http://pr.moe.gov.ir

 ياد آوري: حجم فايل هاي ارسالي از 15 مگابايت بيشتر نباشد.

اکنون