نيروگراف


 خواهشمند است اينفوگراف ها و اینفوموشن های مقایسه ای۴۰ سال انقلاب، که برای انتشار در شبکه های مجازی تهیه نموده اید را از طريق منوي نيروگراف درج شده در سايت pr.moe.gov.ir تا تاريخ ۱۱بهمن ماه
به اين دفتر  ارسال فرمایید.
نکات 
-حجم فايل ها بيشتر از 15 مگابايت نباشد.
-در صورت ارسال بيشتر از 6 موردفايل، لطفا فايل ها را در قالب يک يا چند فايل فشردهسازي شده که حجم هرکدام از آنها بيشتر از 15 مگابايت نشود، ارسال فرماييد.

 

دفتر روابط عمومي و اطلاع رساني

divider-cassie.png