شهروند خبرنگار

از تمامي شهروندان درخواست مي شود:

 خبرها،تصاویر و مشكلات استان، شهر و محله خود که مرتبط با صنعت آب و برق مي باشد را از طريق اين درگاه براي ما ارسال کنند.

گزارش ها و تصاویر باید به روز باشد(حداکثر مدت ارسال خبر و یا گزارش از زمان وقوع حادثه بیشتر از 48 ساعت نباشد)

در صورتيکه گزارش  دارای  زمان ، مکان و  گویای موضوع باشد، اين اطمينان به شما داده مي شود  به سرعت در رفع آن اقدام مي شود. 

همچنين از طريق قرعه کشي ماهانه بين تمام شرکت کنندگان يک جايزه نفيس به برنده اهدا خواهد شد.

divider-cassie.png
اکنون