پایگاه های صنعت آب و برق

حوزه ستادي وزارت نيرو

رديف

عنوان سايت

آدرس سايت

برتر

1 پرتال http://www.moe.gov.ir  
2 سايت خبري http://news.moe.gov.ir  
3 دفتر بازرسي و مديريت عملكرد http://bazrasi-arzyabi.moe.gov.ir  
4 --سامانه ارزيابي شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي عملكرد http://amalkard.moe.gov.ir  
5 اداره كل حراست http://herasat.moe.gov.ir  
6 دفتر هماهنگي هيات‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري http://takhalofat.moe.gov.ir  
7 دفتر توسعه صادرات و صدور خدمات فني و مهندسي http://bes.moe.gov.ir
8 دفتر مديريت بحران و پدافند غير عامل http://cmid.moe.gov.ir  
9 ستاد بازسازی عتبات عالیات وزارت نیرو http://atabat.moe.gov.ir  
  معاونت برنامه‌ريزي و امور اقتصادي    
10 دفتر برنامه ريزي تلفيقي و راهبردي http://ipo.moe.gov.ir  
11 --بانك اطلاعات مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت http://mosavabaat.moe.gov.ir  
12 دفتر بررسي‌هاي اقتصادي و امور مجامع http://bea.moe.gov.ir  
13 --اموال و دارايي‌هاي مازاد شركت‌هاي تابعه http://amvalmazad.moe.gov.ir  
14 --بانك اطلاعات جامع توسعه صادرات صنعت آب و برق http://pwed.moe.gov.ir  
15 --تابلو اطلاعات شركت‌ها http://modir.moe.org.ir/info  
16 دفتر تنظيم مقررات بازار آب و برق و خصوصي سازي http://rcewm.moe.gov.ir  
  معاونت امور تحقيقات و منابع انساني    
17 دفتر توسعه منابع انساني http://hrd.moe.gov.ir Red-bullet.PNG
18 دفتر توسعه مديريت و تحول اداري http://tahavol.moe.gov.ir  
19 --بانك اطلاعات مديران http://modir.moe.gov.ir  
20 دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري http://trt.moe.gov.ir  
21 --دبيرخانه شوراي استاندارد http://standard.moe.gov.ir  
22 دفتر فناوري اطلاعات http://ict.moe.gov.ir  
23 --مركز اطلاعات علمي، اسناد و كتابخانه http://lib.moe.gov.ir  
24 -- سرور جستجوي كتابخانه http://serverlib.moe.gov.ir  
25 --فناوري اطلاعات مكاني http://git.moe.gov.ir  
26 --شبكه آمار و اطلاعات http://isn.moe.gov.ir  
27 -- بانك اطلاعات مديران http://modir.moe.gov.ir  
28 -- ايميل سازماني http://email.moe.gov.ir  
  معاونت آب و آبفا    
29 -- كارگروه سيل و طغيان رودخانه http://iranfloods.moe.gov.ir  
30 دفتر برنامه ريزي كلان آب و آبفا http://waterplan.moe.gov.ir  
31 دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا http://seso.moe.gov.ir  
32 دفتر نظام‌هاي بهره‌برداري و حفاظت آب و آبفا http://opb.moe.gov.ir  
33 معاونت برق و انرژي http://www.iranenergy.org.ir Yellow-bullet.PNG
34 دفتر برنامه ريزي كلان برق و انرژي http://pep.moe.gov.ir
35 -- كميته ملي انرژي جمهوري اسلامي ايران http://www.necom.ir  
36 دفتر استانداردهاي فني، مهندسي، اجتماعي و زيست محيطي برق و انرژي http://powerstandards.moe.gov.ir  
37 شوراي پايايي شبكه برق كشور http://iranerc.moe.gov.ir  
38 دفتر خصوصي سازي صنعت برق http://psp.moe.gov.ir  
39 -- سايت تخصصي محاسبه هزينه ترانزيت برق http://transit.moe.gov.ir  
40 -- هيات تنظيم بازار برق http://regulatory.moe.gov.ir  
41 دفتر بهبود بهره‌وري و اقتصاد برق و انرژي http://eeo.moe.gov.ir  
42 --تعرفه و قوانين و مقررات فروش برق http://tariff.moe.gov.ir  
  معاونت پشتيباني، حقوقي و امور مجلس    
43 دفتر امور مجلس http://majlis.moe.gov.ir  
44 دفتر امور حقوقي http://law.moe.gov.ir  
45 اداره كل امور اداري و پشتيباني http://edari.moe.gov.ir  
46 -- معاملات http://tender.moe.gov.ir  
47 -- دبيرخانه شوراي مركزي ورزش http://sport.moe.gov.ir  
       
48 امور ايثارگران http://isargaran.moe.gov.ir  
49 امور زنان و خانواده http://women.moe.gov.ir  
50 گروه مشاوران جوان http://javanan.moe.gov.ir  
51 امور فرهنگي http://mobin.moe.gov.ir  
52 حوزه مقاومت بسيج شهيد عباسپور (ستاد وزارت نيرو) http://basijsetad.moe.gov.ir  
53 مركز مقاومت بسيج وزارت نيرو http://basij.moe.gov.ir  
54 كانون بازنشستگان وزارت نيرو و صنعت آب و برق http://kb.moe.gov.ir  


سايتهاي برتر:
سايتهاي با نشان Yellow-bullet.PNG‌ در "دومين همايش مديران ICT و نمايندگان GIS صنعت آب و برق" (زمستان 1383) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان Green-bullet.PNG‌ در "جلسه ارزيابي جايگاه‌هاي الكترونيكي وزارت نيرو و شركتهاي تابعه" (بهار 1385) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان Red-bullet.PNG‌ در "گردهمايي تخصصي - آموزشي مديران IT صنعت آب و برق" (2 شهريور 1387) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.
سايتهاي با نشان ‌ در "نخستين گردهمايي واحدهاي آمار و اطلاعات شركت‌هاي زيرمجموعه وزارت نيرو" (3 آبان 1390) لوح تقدير دريافت نموده‌اند.