راهبردهای روابط عمومی


بسمه تعالی
راهبردهای دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو
1397
 • تدوین سیاست ها و برنامه راهبردی جامع برای روابط عمومی وزارت نیرو
 • ارتقا و ایجاد امکان زیرساخت های لازم برای توسعه فعالیت های روابط عمومی متناسب با سیاست های نوین ونیازهای جامعه
 • یکپارچه سازی سیاست ها، برنامه ها و فعالیت های  روابط عمومی های صنعت آب و برق
 • ایجاد بستر مناسب برای گفتمان مستمر و منظم بین وزارتخانه و سایر دستگاههای اجرایی در حوزه های مرتبط و عموم مردم
 • تثبیت، تقویت وکمک به زمینه سازی تحقق سیاست های اجرایی وزارتخانه
 • ایجاد سامانه منسجم تولید، جمع آوری و پردازش اطلاعات
 • ایجاد شفافیت و پاسخگویی لازم درجهت افزایش اعتبار و شهرت و مسئولیت اجتماعی سازمانی
 • مشارکت جدی در اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
 • توسعه ارتباط موثر با رسانه ها و بهره مندی از فناوری های نوین ارتباطی برای تعامل گسترده با مردم به منظور نهادینه کردن ارزش ها و هنجارهای اجتماعی - فرهنگی متناسب با شرایط خاص آب و انرژی کشور،    
 • ایجاد سازوکارهای ارتباطات اجتماعی لازم درجهت مقبولیت و توسعه مدیریت توامان عرضه و تقاضا
 • تکوین ساز و کارهای مناسب در جهت اعتماد سازی و گسترش مشارکت مردمی درجهت تحقق اهداف وزارت نیرو
 • ایجاد وحدت رویه در برنامه های اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی در روابط عمومی های صنعت آب و برق
 • ارتقای سواد رسانه ای مخاطبین در حوزه اخبار و اطلاعات  آب و انرژی
 • ‍ پایش و مشارکت در اجرای پیوست فرهنگی طرح های فنی درخصوص بهینه سازی
 • ایجاد بانك اطلاعاتي جامع در زمینه عرضه و تقاضای آب و برق در کلیه بخش ها و ارتباط با سایر بانک های اطلاعاتي مرتبط با موضوع
 • توسعه همکاری با مراکز فرهنگی - آموزشی جهت گنجاندن آموزه های حفاظت از محیط زیست و منابع آب و انرژی در مواد درسی و بسته های آموزشی و ترویجی
 • جلب مشارکت مراکز آموزشی و فرهنگی و مذهبی در ترويج مصرف صحيح آب و برق و حفظ و صيانت از منابع طبيعي
 • ساماندهی تعاملات بین سازمانی و اجماع سازی در سطوح سیاسی: جلب مشاركت وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط درتحقق رویکرد نوین مدیریت منابع آب و انرژی و تدوين و اجرای راهكارهاى اصلاح الگوى مصرف
 • اطلاع رسانی دقیق مستمر در خصوص مسايل و بحران های آب و انرژی  براي قوای سه گانه/ نهادهای نظامی،  انتظامی،  بسیج و سپاه
 • جذب نیروهای متخصص و حرفه ای حوزه روابط عمومی، افزایش بهره وری نیروی انسانی  و ارتقای سطح دانش و توان افزایی همکاران
 • توسعه مدیریت دانش، پژوهش های کاربردی و افکارسنجی و شیوه های نوین تبلیغات در حوزه روابط عمومی های صنعت آب و انرژی
 • تامین منابع مالی و بودجه فعالیت های روابط عمومی (جذب اسپانسر در بخشهای خصوصی و دولتی)
 • جلب مشارکت بخش خصوصی و سازمان های غیر دولتی در برخی پروژه های روابط عمومی/ ایجاد شرایط برابر واگذاری کار و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار
 • توسعه ارتباطات موثر بین المللی: بکارگیری دیپلماسی رسانه ای در جهت تحقق دیپلماسی آب و انرژی
 
دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی
وزارت نیرو