خدمات دولت یازدهم

اقدام و عمل                                   ملت  - دولت ؛                                         امیدوار و استوار 
خدمتی از وزارت نیرو در دولت یازدهم:
افتتاح و بهره برداری از 3400 طرح و پروژه صنعت آب و برق با اعتباری بالع بر 70000 میلیارد ریال در هفته دولت
خدمتی از وزارت نیرو در دولت یازدهم:
بهره برداری و آبگیری از 19 سد بزرگ با ظرفيت مخزن بیش از 4000 میلیون متر مکعب ( بیش از 20 برابر سد کرج )
خدمتی از وزارت نیرو در دولت یازدهم:
بهره‌برداري از 150 هزار هکتار شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و ایجاد 312 هزار فرصت شغلی
 


خدمتی از وزارت نیرو در دولت یازدهم:
برخورداری  3800 روستای کشور از شبکه آب شرب سالم و بهداشتی با جمعیت دو میلیون و هشتصد وپنجاه هزار نفرخدمتی از وزارت نیرو در دولت یازدهم:
اجرای 12 طرح بزرگ آبرسانی با جمعیت تحت پوشش یک و نیم میلیون نفرخدمتی از وزارت نیرو در دولت یازدهم:
احداث و بهره برداری از 16 تصفیه خانه آب با جمعیت تحت پوشش دو میلیون و هشت صد هزار نفر  خدمتی از وزارت نیرو در دولت یازدهم:
احداث و بهره برداری از 26 تصفیه خانه فاضلاب شهری با جمعیت تحت پوشش سه میلیون و ششصد هزار نفرخدمتی از وزارت نیرو در دولت یازدهم:
برق دار شدن 1538 روستا در سراسر کشور خدمتی از وزارت نیرو در دولت یازدهم:
کاهش تلفات توزیع برق از 15 درصد به حدود 11 درصد خدمتی از وزارت نیرو در دولت یازدهم:
بهره برداری از 38 واحد نیروگاهی و افزایش ظرفیت نیروگاههای برق  به 75 هزار مگاوات
( رتبه اول در منطقه و رتبه چهاردهم در جهان )