بنر هاي دهه مبارک فجر


خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(14).jpg
چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
افزایش تعداد سدهای کشور از 19 سد به 172 سد

خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(15).jpg
چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
افزایش 5 برابری تصفیه خانه های آب شهری
خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(16).jpg
چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
افزایش 4 برابری حجم مخازن سدهای ملی بهره برداری شده

خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(17).jpg
چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
افزایش 100 برابری ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر
خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(18).jpg
چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
افزایش 6 برابری جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری

خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(19).jpg
چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
افزایش 13 برابری روستاهای برق دار کشور
خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(21).jpg

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
افزایش 8 برابری جمعیت روستایی تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی


خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(22).jpg
چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
برقدار شدن تمامی روستاهای بالای 10 خانوار کشور
خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(23).jpg

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
افزایش 11 برابری ظرفیت نصب شده نیروگاه ها

خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(24).jpg
چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
افزایش 54برابری تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري
خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(25).jpg
چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
کسب رتبه اول منطقه در تولید برق

خدمات-صنعت-اب-و-برق-در-چهلمين-سالگرد-انقلاب-اسلامي-(27).jpg

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون
برقدار شدن تمامی روستاهای بالای 10 خانوار کشور