خدمات صنعت آب و برق در چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي

خدمات صنعت آب و برق در چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي

خدمات صنعت آب و برق در چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي

خدمات صنعت آب و برق در چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي

خدمات صنعت آب و برق در چهلمين سالگرد انقلاب اسلامي

آخرين اخبار بخش آب

<a href="http://parstools.com/">

فید خوان rss reader

آخرين اخبار بخش آب و فاضلاب

<a href="http://parstools.com/">

فید خوان rss reader

آخرين اخبار بخش برق

<a href="http://parstools.com/">

فید خوان rss reader

آخرين اخبار بخش انرژي

<a href="http://parstools.com/">

فید خوان rss reader

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون /افزایش تعداد سدهای کشور از 19 سد به 172 سد

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون/افزایش 5 برابری تصفیه خانه های آب شهری

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون /افزایش 4 برابری حجم مخازن سدهای ملی بهره برداری شده

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون/افزایش 100 برابری ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون/افزایش 6 برابری جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون/افزایش 13 برابری روستاهای برق دار کشور

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون/کسب رتبه چهاردهم تولید برق در جهان

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون/افزایش 8 برابری جمعیت روستایی تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون /برقدار شدن تمامی روستاهای بالای 10 خانوار کشور

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون/افزایش 11 برابری ظرفیت نصب شده نیروگاه ها

چهل سال خدمت / از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون /افزایش 54 برابری تعداد تصفیه خانه های فاضلاب شهری
چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون افزایش تعداد سدهای کشور از 19 سد به 172 سد، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون افزایش 5 برابری تصفیه خانه های آب شهری، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون افزایش 4 برابری حجم مخازن سدهای ملی بهره برداری شده، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون افزایش 100 برابری ظرفیت تولید انرژی های تجدیدپذیر، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون افزایش 6 برابری جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون افزایش 13 برابری روستاهای برق دار کشور، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون کسب رتبه چهاردهم تولید برق در جهان، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون افزایش 8 برابری جمعیت روستایی تحت پوشش آب شرب سالم و بهداشتی، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون برقدار شدن تمامی روستاهای بالای 10 خانوار کشور، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون افزایش 11 برابری ظرفیت نصب شده نیروگاه ها، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون افزایش 54 برابری تعداد تصفیه خانه های فاضلاب شهری، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون کسب رتبه اول منطقه در تولید برق، چهل سال خدمت، از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون برقدار شدن تمامی روستاهای بالای 10 خانوار کشور
98-نیرو-و-رسانه-(3).jpg cr2.png nez.jpg cont-(1).jpg apa.png
shek.jpg

سایت های مرتبط

اطلاعاتی یافت نشد.